Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

stmi
09:56
9611 e271
Reposted fromsommteck sommteck viaidylla idylla

November 21 2017

stmi
20:56
4180 76c6 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaBabson Babson
stmi
20:54


Upside Down Road
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaBabson Babson
20:54
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

stmi
20:28
5333 e550
Reposted fromTenSigis TenSigis viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

November 20 2017

stmi
21:36
8167 9511 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
21:35
stmi
21:33
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
stmi
21:31
9515 21c4 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
stmi
21:12
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
stmi
21:11
4870 3fe7 500
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viairmelin irmelin
stmi
20:30
2643 067c
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
stmi
20:23
3982 f5b3 500
Reposted byobertoniewszystkoMezamebercikKciukWzupiejazonLukasYorkfrunemanDorin11marsjaninzmarsaBabsonconopecsmilemore
17:56
3509 aa96

lobstmourne:

unimpressedcats:

yes yes i clean 4 u

“IM HELPING”

Reposted fromcontentmint contentmint viaidylla idylla
stmi
17:56
2575 1ad7
Reposted fromxanth xanth viaidylla idylla
17:47
7337 9631 500
Reposted frommontak montak viaidylla idylla
stmi
17:43
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaidylla idylla

September 17 2017

stmi
19:47
stmi
19:09
Time is a flat circle.
stmi
19:08

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl