Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

stmi
17:56
2575 1ad7
Reposted fromxanth xanth viaidylla idylla
17:47
7337 9631 500
Reposted frommontak montak viaidylla idylla
stmi
17:43
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaidylla idylla

September 17 2017

stmi
19:47
stmi
19:09
Time is a flat circle.
stmi
19:08

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaidylla idylla

June 03 2017

19:48
0839 3aaa

alliearts:

mynameisdevon:

submariet:

lntruding:

 soviet russian grandma cats complaining about their grandchildren and swapping recipes

THEY HAVE EAR HOLES let me die

BABUSHKATS

babushkats.

Reposted frombryandbj bryandbj viaidylla idylla
19:24
6038 5f61
Reposted fromNoirheroine Noirheroine viaidylla idylla
stmi
19:09
Reposted fromvolldost volldost viaidylla idylla
19:04
6173 2eab 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viaidylla idylla
18:57
2785 1a9b

sebastian-flyte:

Neil Gaiman, American Gods

Reposted fromthatgirlwithdolls thatgirlwithdolls viaidylla idylla
stmi
18:46
Reposted fromgruetze gruetze viaidylla idylla
18:42

transtrendad:

i just learned that british photographer harry pointer made a lot of captioned photographs of cats in various situations in the late 19th century

look

image

look at this

the lolcat is over a century old

Reposted fromheythisisbutt heythisisbutt viaidylla idylla
stmi
18:40
Tak właśnie wygląda życie w korpo.
stmi
18:40
2080 51e5
Reposted fromtfu tfu viaidylla idylla
stmi
18:37
4362 87e4
Reposted fromGIFer GIFer viaidylla idylla
18:33
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaidylla idylla

June 28 2015

stmi
05:26
3448 a5bb 500
Reposted bymurdoc murdoc

March 24 2015

stmi
08:45
Pioneering Women of Physics
(by Perimeter Institute for Theoretical Physics)
Reposted fromArchimedes Archimedes vianiedakh niedakh
stmi
08:44
Jeddah, Saudi Arabia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl